Lexaurin

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání lexaurinu - nežádoucí účinky - lexaurin proti úzkosti - www.lexaurin.psychoweb.cz

 

Dozvíte se:
Co lexaurin léčí, jak účinkuje, při jakých příznacích pomáhá
Příbalová informace - leták k lexaurinu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na lexaurinuČtení:

Lexaurin - účinky a užívání


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

 

Lexaurin patří jako jediný do skupiny léků N05BA08.
Lexaurin se u nás poskytuje v tabletách, ve dvou typech podle množství účinné látky, kterou je bromazepamum: 1,5 mg a 3,0 mg v jedné tabletě.

Lexaurin (bromazepam) se užívá ke snížení úzkosti, což je nepříjemný emoční stav zahrnující zejména napětí, (neurčité) obavy a případné doprovodné tělesné projevy jako je např.chvění rukou, pocení, rudnutí a podobně.

Lexaurin je vhodné nasadit při dramatických projevech úzkosti, při slabší obtěžující úzkosti se volí zpravidla "slabší" léky s alprazolamem, jako je např. Neurol, Xanax, Alprazolam Orion nebo Frontin. Záleží ale i na dalších okolnostech, jako je např. stav ledvin a jater pacienta.

Lexaurin dále pomáhá při dalších potížích, pokud je na jejich pozadí úzkost – nespavost, bolesti hlavy, funkční poruchy zažívání, dýchání a srdeční činnosti, abstinenční příznaky u alkoholiků aj.

Léčba je symptomatická, to znamená, že lék uleví od příznaku (symptomu, v tomto případě úzkosti), ale neřeší jeho příčinu (to by pak byla léčba kauzální – v případě úzkosti bývá ale příčina psychologická, proto i kauzální léčba spočívá spíše v psychologické pomoci).

Co Lexaurin umí: tlumit úzkost
Co Lexaurin neumí: vyřešit psychologickou příčinu úzkosti

Úzkost je velmi často spojena s nedostatečným sebevědomím, dlouhodobým neřešeným stresem, nečekaným traumatem, nakupenými starostmi, špatnými komunikačními schopnostmi, fobiemi a dalšími podobnými jevy. Tohle za nikoho Xanax nevyřeší, ten jen pomůže, abyste se cítili lépe a měli k běžnému fungování a práci na sobě více sil. Pokud na sobě chcete zapracovat, může vám kromě dobrého psychologa pomoci web www.velka.zlutasova.cz s online programy proti úzkosti a depresi.

 

Vybrané informace z oficiálního Souhrnu údajů o přípravku:

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka pro ambulantní léčbu [tj. "domácí" léčbu s docházením za lékařem do ordinace] je 1,5 až 3 mg dvakrát až třikrát denně. V závažných případech, zejména u hospitalizovaných pacientů, je dávka 6 až 12 mg dvakrát až třikrát denně. Maximální denní dávka je 60 mg rozdělená do dvou až tří dávek.
Dávkování je třeba stanovit individuálně. Léčba ambulantních nemocných by měla začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují. Po několika týdnech, v závislosti na úspěšnosti léčby, by měla být léčba ukončena. Léčba po dobu 3 měsíců nebo kratší zpravidla nepůsobí žádné problémy. V případě, že je třeba léčbu přerušit, lék by měl být vysazován postupně. U benzodiazepinů [skupina látek ovlivňujících psychiku, kam patří i Lexaurin] léky s se středním poločasem (ke kterým patří i bromazepam) se abstinenční příznaky [příznaky z vysazení léku] obvykle projeví během 2 až 3 dnů po náhlém přerušení léčby a jsou běžnější u nemocných, kteří dlouhodobě užívali nadměrné dávky.
U starších a oslabených nemocných se podávají nižší dávky vzhledem k individuálnímu kolísání citlivosti a prodloužení poločasu eliminace [rozpadu, rozkladu]; dávky by neměly překročit polovinu běžně doporučených dávek.

Přípravek se užívá před jídlem nebo při jídle, zapije se malým množstvím tekutiny.

Kontraindikace [tj. případy, kdy není vhodné Leaxurin užívat]

Hypersenzitivita [přecitlivělost] na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Lexaurin nesmí být podáván nemocným s přecitlivělostí na bromazepam a pomocné látky přípravku či jiné benzodiazepiny [viz výše] v anamnéze [během života]; pacientům s myasthenia gravis [poruchou nervosvalového přenosu], akutním glaukomem [zeleným zákalem], akutní intoxikací [otravou] alkoholem nebo akutní intoxikací centrálně působícími léky, jako jsou neuroleptika [léky na léčbu psychóz], další anxiolytika [léky proti úzkosti], antidepresiva [léky proti depresi], hypnotika [léky podporující spánek], analgetika [léky proti bolesti], anestetika [léky proti bolesti], antihistaminika [léky na snížení hladiny histaminu, obvykle při alergiích] se sedativním [tlumícím] účinkem. Laktace [kojení].

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost podávání bromazepamu dětem nebyla dostatečně sledována.
U nemocných s chronickou respirační insuficiencí [dechovou nedostatečností] a u nemocných s chronickým onemocněním ledvin či jater by mělo být dávkování sníženo.
Lexaurin by neměl být užíván v monoterapii [tj. jako jediný] pro léčbu úzkosti spojené s depresí, protože u těchto nemocných může zvýšit riziko sebevraždy.
Vznik závislosti na benzodiazepiny [viz výše] je nízký, zejména při omezení na krátkodobé užívání, avšak zvyšuje se při užívání vysokých dávek, zejména při dlouhodobém podávání. To platí zejména u nemocných s anamnézou [tj. u nichž se během života vyskytl] alkoholismu nebo zneužívání léků nebo u nemocných s těžkými poruchami osobnosti. Je důležité pravidelné sledování těchto nemocných, přerušení léčby by mělo být postupné.
Opatrnosti při podávání přípravku je třeba u starších pacientů a u osob s poruchami osobnosti. Byly popsány abnormální psychické reakce na benzodiazepiny [viz výše]. Vzácné poruchy chování zahrnují paradoxní agresivní náhlé reakce, vzrušení, zmatenost a propuknutí deprese se sebevražednými sklony.

Těhotenství a kojení

Není prokázána bezpečnost přípravku v těhotenství. Přípravek se nesmí užívat během těhotenství, pokud k tomu nejsou závažné důvody.
Jelikož nelze vyloučit přechod bromazepamu [viz výše] do mateřského mléka, nedoporučuje se užívání kojícím matkám.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nemocní by měli být informováni, stejně jako u všech podobných léků, že bromazepam může různou měrou ovlivnit pozornost (např. při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, atd.) v závislosti na dávkování a individuální vnímavosti. Proto by během užívání tohoto přípravku neměli tyto činnosti vykonávat.

Předávkování

Předávkování se projevuje jako výrazné zesílení účinku: zmatení, hluboký spánek, svalová slabost a zhoršené reflexy, amnézie [výpadek paměti], dechová nedostatečnost až dechová zástava a v závažných případech kóma [hluboká porucha vědomí].
Léčebně se provádí výplach žaludku, sledování a zajištění respirace [dýchání] a kardiovaskulárního [srdečního] oběhu.
Specifickým antidotem [protilátkou] pro použití v akutních případech je i.v. podaný flumazenil. Jeho účinek je kratší než účinek bromazepamu. Nemocný by měl být sledován několik hodin po probuzení a, je-li třeba, mělo by být podání flumazenilu opakováno.

Další informace

Typický farmakologický účinek benzodiazepinů [viz výše] je anxiolytický [proti úzkosti], hypnotický [uklidňující, navozující spánek], svalově relaxační [uvolňující] a antikonvulzivní [protikřečový].
Obecně působí benzodiazepiny [viz výše] jako látky tlumící činnost centrálního nervového systému, vyvolávající všechny stupně deprese [potlačení] CNS [centrálního nervového systému] od mírné sedace [uklidnění] k hypnóze [tady měl autor zřejmě na mysli něco jiného než hypnózu v psychologickém smyslu, protože tu žádný lék sám o sobě nenavodí; nejspíš tím chce být řečeno něco jako intenzivnější útlum či spánek] a kómatu [závažná porucha vědomí] v závislosti na dávce.

Maximální koncentrace [nejvyšší hladina] bromazepamu v krevní plazmě [tj. v krvi] je dosaženo během 1 až 2 hodin po perorálním [ústním, po spolknutí] podání.

 

zdroj: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=lexaurin&data[code]=&data[atc_group]=&
data[material]=&data [path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search=
Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Doktor mozek - E-book zdarma pro vás!

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Léčba deprese - Cipralex (escitalopram); Cipralex v léčbě depresivních epizod, úzkostných poruch jako je panmická porucha, sociální fobie nebo generalizovaná úzkost
Léčba nespavosti - Hypnogen (zolpidem); jak působí proti insomnii, jak předejít vzniku závislosti

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz